Dịch vụ phiên dịch đuổi

Nội Dung

Phiên dịch đuổi là hình thức phiên dịch trong đó người dịch sẽ dịch sau khi diễn giả ngừng nói. Hình thức này có sự thuận lợi cho người dịch ở chỗ người dịch được phép trao đổi với người nói (diễn giả) để làm rõ nghĩa. Chính vì vậy, chất lượng dịch sẽ cao hơn, thông điệp được truyền đi rõ rang hơn, và áp lực cho người dịch sẽ được giảm nhẹ hơn so với dịch cabin – dịch song song.

Dịch đuổi thường được sử dụng khi dịch hộ tống (đồng hành); dịch hội nghị, hội thảo, phiên tòa; dịch thầm. Cụ thể như sau:

1.Dịch hộ tống:

Người dịch đồng hành, hộ tống khách hàng trong suốt hành trình tiếp xúc, nói chuyện với đối tác của khách hàng.

2.Dịch hội nghị, hội thảo, phiên tòa:

Người dịch nghe người diễn giả hay người nói rồi truyền đạt lại cho khách hàng nghe bằng ngôn ngữ của khách hàng. Trong quá trình đó người dịch được quyền trao đổi với người nói để làm rõ nghĩa, từ trước khi truyền đạt lại cho khách hàng.

3.Dịch thầm

Trong một số hội nghị, hội thảo, hay cuộc tiếp xúc của khách hàng, có những trường hợp thông tin đang trao đổi có tính bảo mật, tế nhị nên không thể công bố đại chúng. Trong trường hợp này, người dịch sẽ nói thầm vào tai khách hàng. Hình thức dịch thầm cũng có thể là dịch song song, đồng thời hay dịch đuổi tùy yêu cầu của khách hàng.

Trong thời đại toàn cầu hóa, nhu cầu giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau giữa các quốc gia không ngừng gia tăng, nhưng rào càn ngôn ngữ vẫn luôn là một vấn đề lớn. Để giúp cho khách hàng phá vỡ rào cản ngôn ngữ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao thương quốc tế, dịch thuật Châu Á hân hạnh mang tới quý khách hàng dịch vụ phiên dịch với nhiều hình thức phiên dịch khác nhau, trong đó có dịch cabin – dịch song song, dịch đuổi, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)